Kontakti


Bija laiks, kad es domāju, ka dzīve ir ceļš. Tad bija laiks, kad es domāju, ka ceļš ir dzīve. 
Tas bija laiks, kad es skaidri zināju, ar ko šie abi varianti atšķiras. Taču tagad es esmu 
nonākusi tur, kur šie abi saplūst vienā. Jo nav nozīmes skaidrojumam. Nozīme ir virzībai 
un attīstībai. Ja ceļš ir sākts, tad es gribu to iet. Caur apzināšanos un apzinātu lēmumu 
pieņemšanu. Caur lietu kārtības izpratni un atbildības uzņemšanos. Caur cieņu un pieņemšanu. 
Jo tikai katrs pats ir atbildīgs par savā dzīvē notiekošo. 

Ar savu klātbūtni es varu palīdzēt saskatīt sakarības, iespējas un risinājumus. 

Caur fotogrāfiju es parādu to, kā mēs attiecamies viens pret otru un kā mijiedarbojamies ar pasauli.